Çevre Politikası

Faaliyetlerimizin tüm aşamasında çevreye duyarlı bir sistem içerisinde çalışmayı hedefleriz ve çevre mevzuatının getirdiği tüm yükümlülüklere uyarız. 

Yenilikçi ve sürdürülebilir çevre yaklaşımını benimseyerek, çevreye en az atık veren teknolojileri kullanmak için yatırımlar yaparız.

Sürekli gelişim ve bilgi paylaşımı prensibini esas alarak, çevreye artı değer yaratmayı ve oluşabilecek olumsuzlukları en aza indirgemeyi hedefleriz.

Enerji ve doğal kaynakları koruma yöntemleri geliştiririz. 

Çalışanlarımıza yaptığımız yatırımla, kalite ve çevre bilincini oluşturur ve bunu sürdürülebilir bir değer haline getirmek için gayret ederiz.

Çalışanlarımızın tamamını çevre politikamızın uygulanması, toplumsal sorumluluklarımızın yerine getirilmesi ve çevre bilincinin geliştirilmesi konularından sorumlu tutarız.

Bu politikayı kamuoyunun erişimine açık tutarız.