Bağiş Ve Yardimlara İlişkin Politikasi

Şirketimizin esas sözleşmesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, yıl içinde yapılanlar dahil bağışların, Genel Kurul’ da pay sahiplerinin bilgisine sunulması, yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi suretiyle,

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara, Öğretim Kurumlarına, Üniversitelere, Kamuya yararlı Derneklere Vakıflara veya bu gibi kişi veya Kurumlara, ayni ve/veya nakdi yardım ve bağışta bulunabilir. Yardımda ve bağışta bulunma kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ilgili faaliyet dönemi içinde yapılmış olan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir.