Aday Gösterme Komistesi

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Aday Gösterme Komitesi’ nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi:
Faruk ULUSOY - Komite Başkanı
İsmail AKSAÇ - Komite Üyesi

Komitesinin Görevleri
Komite, yönetim kuruluna ve üst yönetime uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.

Komite, yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar.

Komite, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlemesi, ücret ve ücretlendirme politikası ve kariyer planlamaları konularında, yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimine yönelik çalışmalar yapar.

Komite, yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin sayısı konusunda öneriler geliştirir.