Yönetim Kurulu

  • Gökhan DENİZ – Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye
  • Vedat AKBAŞ - Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye
  • Erden LEBLEBİCİ - Yönetim Kurulu Üyesi
  • Faruk ULUSOY - Yönetim Kurulu Üyesi
  • Kemal Erhan METİNOĞLU – Yönetim Kurulu Üyesi