Ortaklık Yapısı

ORTAĞIN ADI-SOYADI/TİCARET UNVANI

SERMAYEDEKİ PAYI (TL)

SERMAYEDEKİ PAYI (%)

Oğuz Murat OTAY

900.500

11,26

Diğer

7.099.500

88,74

Toplam

8.000.000

100,00