İnsan Kaynakları Politikası

Aksel Grubunun faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluştur ve uygularız.

Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve Aksel Gruba bağlılıklarını ön planda tutarız. 

Çalışanlarımıza yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemler geliştiririz.

Çalışanlarımızın gelişmelerine, yüksek performansla çalışmalarına ve kariyerlerinde yükselmelerine olanak sağlayacak sistemler kurarız ve işletiriz.

Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliğini sağlarız ve buna bağlı kalırız. 

Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetiriz. 

İş emniyeti ve işçi sağlığı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratır ve bu ortamın devamlılığını sağlarız

İnsan Kaynakları Politikamızı sürekli gözden geçirir, günceller ve geliştiririz. 

 

Bu politikayı kamuoyunun erişimine açık tutarız.

Aksel Enerji Yatırım Holding A.Ş.’de Çalışmak İstiyorum

İSİM:

SOYİSİM:

TC KİMLİK NO:

CİNSİYET:ErkekBayan

ADRES:

POZİSYON:

EPOSTA:

NOT: